Přírodovědné kroužky

Cílem všech našich chovatelských kroužků je seznámit děti s chovem zvířat v zajetí a vštípit jim základy ekologie a šetrného chování k životnímu prostředí. Důraz je především kladen na pochopení životních nároků jednotlivých zvířat a na osvojení základů manipulace s nebezpečnými zvířaty. Výstupními znalostmi, které všechny děti získají, je dovednost zařízení biotopových terárií všech druhů a schopnost bezproblémového a především bezrizikového domácího chovu nejen všech druhů zvířat, které se nacházejí v DDM, ale i mnoha dalších. Nejdůležitějším cílem pak je, aby děti pochopily význam jednotlivých zvířat pro ekologické systémy v přírodě a měly touhu své znalosti a dovednosti v otázkách zoologie neustále prohlubovat a  rozšiřovat. Jejich zájem  by měl především směřovat k ekologii a ochraně životního prostředí.

 

Možnost přihlásit se na naše kroužky a zároveň nahlédnout do seznamu všech ostatních kroužků, které DDM ALFA nabízí máte zde:

 

Přehled kroužků pro školní rok 2015/2016

 

Pozornost věnujte také:

 

přihlášky